Registration Agreement

Ние не носим отговорност за съобщенията, които се публикуват в този форум. Ние не отговаряме и не гарантираме за точността, цялостта и полезността на нито едно съобщение и не носим отговорност за съдържанието на което и да било съобщение. Всяко едно съобщение изразява възгледите и мнението на своя автор, а не непременно тези на форума като цяло. Ако мислиш, че някое публикувано съобщение е обидно, можеш да ни уведомиш по email веднага. Ние можем да отстраняваме обидни съобщения и ще направим всичко възможно те да бъдат премахнати колкото се може по-скоро, стига да преценим, че това се налага. Използвайки нашата услуга ти се съгласяваш, че няма да използваш нашият форум, за да публикуваш материали, които не са достоверни, които са клеветнически, неточни, обидни, вулгарни, омразни, обезпокоителни, нецензурни, езически, порнографски ориентирани, заплашителни, расистки, както и такива, които нарушават спокойствието на дадена личност, или по друг начин нарушават закона. Съгласяваш се, че няма да публикуваш никакви съобщения без авторски права, освен ако последните не са собственост на теб или на този форум.

За публикации уронващи престижа на форума, добрия тон и за обида на потребители, такова действие ще се санкционира с изтриване на темата и забрана  на достъп до този форум.


Боравенето с този форум изисква малко свикване.... но вие сами ще се убедите, че няма нищо сложно.


Ако имате проблеми с функционалността на форума не се колебайте да пишете на модераторите.

Privacy Policy

Условията, които сте длъжни да приемете ако желаете да се регистрирате!
Моля внимателно да се запознаете с правилата в този портал, защото с акта на регистрация вие безусловно ги приемате и се съгласявате с тях!

1. Всяко отделно съобщение на тези форуми изразява личното мнение на съответния автор, а не на ръководството на портала, администраторите или модераторите като изключим съобщенията, пуснати от тези хора. Абсолютно забранено е участието в дискусиите с повече от едно потребителско име. Такова действие е достатъчно за получаване на БАН!

2. Вие приемате да не пишете никакъв груб, неприличен, вулгарен, заплашителен, сексуално-ориентиран или всякакъв друг материал, който нарушава законите и/или правилата за добро поведение и морал. Такова поведение може да доведе до моменталното и постоянното ви изгонване от форумите, както и уведомяването на вашия интернет доставчик.

3. В този портал се допускат съобщения на български език, които са написани само на кирилица. Съобщения на български с латиница са допустими само в изключителни случаи, когато се касае за извънредна ситуация и то по изключение. Всички съобщения на български написани с латиница, които не бъдат преценени като изключително важни ще бъдат изтривани безусловно!

4. Приемате и се съгласявате, че администратора и модераторите на този форум имат правото да премахват, променят или заключват или отключват всяка тема и мнение по всяко време, ако намерят за уместно, без да е необходимо да обясняват причините за своето действие или бездействие.

5. Приемате и се съгласявате, че всяка информация, която въведете, става собственост и на портала и се третира съгласно правилата тук, като това важи и за всички останали услуги, които са свързани с портала: FTP, Email и т.н.

6. Ръководството на портала, администратора и модераторите ще направят максималното за защитата и предпазването от всякакъв род атаки и хакерски прониквания, но не носят отговорност, ако бъде открадната, променена, компрометирана или изтрита каквато и да е част от информацията върху сървърите.

7. Използването на портала за търговски цели под каквато и да е форма без изрично предварително разрешение е категорично забранено без значение формата и начина. Всички подобни опити ще бъдат санкционирани и достъпът на потребителя ще бъде временно или постоянно забранен.

8. Всички опити за насочване на обръщения към други места в интернет под каквато и да е форма, които не са съгласувани с администраторите ще бъдат санкционирани. Това включва и използването на връзки към други сайтове като подпис, включени скрито в текстово съобщение или изпратени като лично съобщение на друг потребител.

9. Ако вашите публикации тук включват цитати, снимки, други авторски материали или части от материали, предмет на авторско право, които не са написани от вас и не са ваша собственост, то те трябва да отговарят задължително на т.8. и да имат цитирана връзка към първоизточникът!

10. Изпращането на лични съобщения до друг потребител с рекламно съдържание, търговска цел или каквато и да е друга цел, която не е свързана с лична кореспонденция по тематика от порталите се забранява без значение какви са мотивите!

11. Този портал използва cookies, за да записва информация на вашия компютър. Тези cookies не съдържат никаква информация за вас; използват се само за да подобрят функционалността на форумите.

12. Право определена акция или инициатива да бъдат представяни като официални и от името на edcforum.bg имат само тези които са одобрени по съответният ред от Общественият съвет към портала!

13. Забранени са дискусии на верска и религиозна тематика или политическа агитация.

14. Форумите разполагат с действаща система за гласуване и индекс на репутация, за всеки участник. Моля имайте предвид, че макар и гласуването да е анонимно, обидни текстове ще бъдат санкционирани и това може да доведе до сериозни наказания, включително БАН! Можете да оценявате всяко мнение според вашето виждане, както и вие можете да бъдете оценявани от всеки друг участник. Нямате право под никаква форма, директно или не да коментирате оценката, да се опитвате да разберете от кой е дадена или да отвръщате на такава. Слагането на вашето име или друг признак по който да е ясно на отсрещната страна, че вие сте гласували е сериозно нарушение и ще доведе до наказанието ви! Репутацията е инструмент който е важен за функционирането на тези форуми, внимавайте с неговата употреба!

15. Всеки потребител има право на аватар, подпис както и други определители и информационни полета. Използването на изображения и/или надписи и линкове с неподходящи размери, съдържание или създаващи неудобства на други потребители ще бъде санкционирано и те ще бъдат изтривани! Преценката за това дали въведените от Ваша страна атрибути е допустима тук, е на Модераторите и е безусловна!

16. За всички възможни проблеми свързани с вашето присъствие в портала или въпроси към ръководството използвайте за контакт: Лично съобщение към администратора.

17. Потребител, за който има данни, че с поведението си цели откровени провокации, дрязги и интриги получава постоянен Бан по превенция без никакви предупреждения и обяснения.
Моля имайте предвид че правилата могат да бъдат променяни по всяко време! Промените ще бъдат отразявани на същото място, влизат в сила и са задължителни веднага след публикуването им!

При регистрацията трябва да посочите валидна е-поща за да можете да активирате потребителя си!


Горе цитираните ограничения не важат ако сте препоръчани от вече съществуващ активен участник в този портал

Всички потребители трябва редовно да преглеждат своята кутия за бележки и съобщения. В нея модераторите ще оставят своите забележки или препоръки.
За да видите бележките към вас е достатъчно след регистрацията да натиснете (кликнете) върху името си от списъка най-долу на активните потребители и след това от екрана да изберете бутона "Преглед"...
Ако вие не прочетете вашите бележки и съобщения това може да доведе до неизпълнението на важни указания от страна на модератор или администратор. Което от своя страна е възможно да стане причина за налагането ви на ограничения или дори пълна забрана за посещения в този портал.
"Във връзка с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г."

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

С настоящото „Супер Бийм“  ЕООД Ви предоставя информация относно обработването на Вашите лични данни във връзка със сключване, обслужване, изпълнение на задължения и уреждане на договори и/или друго запитване към  „Супер Бийм “  ЕООД.

-Личните данни, които обикновено се обработват са следните:

- Имена: име, презиме и фамилия;

- ЕГН, ЛНЧ /личен номер на чужденец/;

- Контакти: електронна поща, адрес за кореспонденция и телефон;

- Адрес: постоянен или настоящ;

- Банкова информация: обслужваща банка, номер на банкова сметка и SWIFT код;

-Данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството сайт www.olight.bg  www.shop.olight.bg
-Информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни.

-Обработването на Вашите данни е необходимо за сключване, обслужване, изпълнение на задължения и уреждане на договори за покупко – продажба, рекламации и гаранции.

„Супер Бийм “  ЕООД  може да обработва Вашите данни за целите на маркетингова комуникация, включително за целите на директния маркетинг, въз основа на изрично Ваше съгласие.

Обработването на Вашите лични данни, свързани с Ваши искания, жалби, молби или други запитвания към нас, се извършва въз основа на недвусмисленото съгласие, изразено от Вас чрез попълване на съответна форма.

-Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на правоотношение по покупко-продажба на стоки, както и в определни случаи да отговорим на Ваше искане, жалба, молба или друго запитване към „Супер Бийм “  ЕООД, включително но не само за целите на:

- Обработване и отговор на Ваше искане, жалба, молба или друго запитване към „Супер Бийм “  ЕООД

-  Подобряване качеството на предоставяните услуги;

- Обработване на претенции по повод настъпване на рекламации.

- Защита на легитимния интерес на „Супер Бийм “  ЕООД в случай на евентуален спор;

- Изпълнение на законови изисквания.

- За маркетингова комуникация и целите на директния маркетинг;

 „Супер Бийм “  ЕООД ЕООД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно „Супер Бийм “  ЕООД  да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

- Държавни и общински органи - в изпълнение на своите законови задължения,  „Супер Бийм “  ЕООД може да бъде задължен да разкрие лични данни при изрично указание на държавни или общински органи;

                - „Супер Бийм “  ЕООД  съхранява отделните документи, които администрира за целите на изпълнение на задължения по  договори и рекламации  и за изпълнение на законови задължения.

За по-подробна информация относно сроковете за съхранение на всички документи, които „Супер Бийм “  ЕООД ЕООД обработва, или може да се обърнете към „Супер Бийм “  ЕООД ЕООД  на телефон 0879430636 , електронна поща olightbg@gmail.com и да поискате копие от Правилата.

                - При спазване на българското законодателство и общото законодателство на ЕС, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от  „Супер Бийм “  ЕООД :

1. Да получите достъп до Вашите личните данни, които „Супер Бийм “  ЕООД  обработва и да получите копие от тях;

2. При непълнота или неточност в данните, които .„ Супер Бийм “  ЕООД  обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;

3. Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно и други;

4. В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;

5. В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това Уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;

6. Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;

7. Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни , когато са налице съответните предпоставки за това.

-Можете да се свържете с  СУПЕР БИЙМ ЕООД  на следния адрес: България, гр. София, Кота 1050/27, ел. поща:olightbg@gmail.com; тел: 0879430636  С приемане на настоящето Уведомление за поверителност, Вие ни давате съгласие да обработваме Вашите лични данни за посочените по-горе цели.